Reisa Lodge

Reisa Nasjonalpark

Reisa nasjonalpark har unik flora og fauna

Opplev et av de siste store uberørte villmarksområdene i Europa. Reisa nasjonalpark er 803 km² stor og består av spektakulære kløfter, glitrende lakseelver, bekkedaler, våtmarker og fjellplatåer. Reisaelva, fossene, båtturisme og uendelige muligheter for jakt og fiske er bare noe av det nasjonalparken har å by på. Opplev eksklusive fasiliteter midt i villmarken. Ved porten til Reisa nasjonalpark ligger Reisa Lodge, idyllisk plassert ved bredden av den kjente Reisaelva.

Blant Norges 230 fjellplanter finner du totalt 193 her.

Det er observert 140 fuglearter i området, inkludert høge, hauk, tårnfalk, jaktfalk havørn og kongeørn.

Dyrelivet inkluderer jerv, gaupe, elg, oter og fjellrev. En sjelden gang kan til og med brunbjørn og ulv påtreffes i nasjonalparken.

I disse fantastiske omgivelsene byr Reisastua Lodge på unike opplevelser både sommer og vinter. Reisa nasjonalpark kan skilte med unik flora og fauna. ?

Fakta om Nasjonalparken

  • Om lag 385 karplantearter er registrert i Reisa nasjonalpark.

  • Det er registrert 122 fuglearter i nasjonalparken, inkludert ender, rovfugler, vadere, ugler og spurver.

  • I Reisa nasjonalpark er det steiner som er mer enn 2,6 milliarder år gamle.
    De første i Reisa jaktet villrein, og fangstinnretninger er vanlige kulturminner i nasjonalparken.

  • Langs reinens trekkveier finner du fangstgroper og skyteskjul.

  • Nordkalottruta, som er en del av den europeiske turveien fra Sicilia til Nordkapp (E1), går gjennom Reisa nasjonalpark og Ráisdouttarháldi landskapsvernområde.